Bohater września 1939 ppłk.Stanisław Dąbek z Niska