Miejsce straceń Polaków – Rynek w Ostrowcu Św. – 30 września 1942r.

Fot Zbigniew Puławski

Prawa Autorskie Zastrzeżone 2014