Kapłanie diecezji sandomierskiej zamordowani przez Niemców.

Kapłani diecezji sandomierskiej, którzy oddali swoje życie za wiarę i ojczyznę, w czasie II wojny światowej.

 1. ks. Stanisław Klimecki kanonik honorowy, kapituły katedry sandomierskiej., dziekan i proboszcz par. Drzewica , rozstrzelany 9 IX 1939 w pobliżu Drzewicy żył lat 62, w kapł. 39
 2. ks. Władysław Bobiński, proboszcz parafii Potworów, zmarł 31 III 1940 po aresztowaniu żył lat 58, w kapłaństwie 33
 3. ks. Antoni Dworzański, prob. par. Skotniki Koneckie zmarł w KL Auschwitz 2 III 1941, żył lat 49, w kapł. 17
 4. ks Józef Sznuro, dr prawa kan., proboszcz parafii Potworów, zmarł  w KL Auschwitz 8 III 1941 żył lat 43 w kapł 20
 5. ks Bolesław Strzelecki, dr prawa kan., prob. par. N.Serca Jezusowego w Radomiu, zmarł w KL Auschwitz 2 V 1941, żył lat 45 w kapł 22
 6. ks Stefan Grelewski, dr prawa kan., rektor kościoła Św. Trójcy w Radomiu, zmarł w KL Dachau 9 v 1941 żył lat 43 w kapł 20
 7. ks Kazimierz Sykulski prałat dziekan Kapituły Kolegiaty Opatowskiej, szambelan Jego Świątobliwości. proboszcz i dziekan w Końskich, rozstrzelany w KL Auschwitz 11 XII 1941, żył lat 59 w kapł. 37
 8. ks. Kazimierz Grelewski, rektor kościoła Św. Stanisława w Radomiu, powieszony w KL Dachau 9 I 1942, żył lat 35, w kapł. 13
 9. ks. Henryk Szostak. wikariusz. parafii Chlewiska, powieszony w KL Dachau 13 II 1942 żył lat 33 w kapł. 6
 10. ks. Antoni Misiórski. prob. par. Sulejów, zmarł w KL Dachau 9 VII 1942, żył lat 51, w kapł. 28
 11. ks. Adam Krakowiak wikariusz parafii Białobrzegi Opoczyńskie zmarł w KL Auschwitz 27 VIII 1942 żył lat 27,w kapłaństwie 4
 12. ks. Walenty Korczak, wikariusz parafii Iłża, zmarł w komorze gazowej w KL Dachau 26 IX 1942 żył lat 36, w kapł. 12
 13. ks Antoni Rewera, mgr teol., prałat, dziekan Kapituły  Katedry Sandomierskiej, prałat domowy Jego. Świątobliwości, probośzcz parafii Św. Józefa w Sandomierzu zmarł w KL Dachau 1 X 1942 żył lat 73, w kapłaństwie 49
 14. ks Ludwik Brydacki, lic. prawa kanonicznego, kapelan wojskowy zmarł w KL Dachau 3 X 1942 żył lat 48, w kapłaństwie 24
 15. ks Wincenty Wojtaśkiewicz proboszcz parafii Garbatka, zmarł w KL Auschwitz 9 X 1942, żył lat 52 w kapł 20
 16. ks. Władysław Miegoń kapelan wojskowy marynarki wojennej w Gdyni odznaczony V.M., zmarł w KL Dachau 15 X 1942 żył lat 50, w kapłaństwie 27
 17. ks. Józef Kownacki proboszcz parafii Góra Puławska, powieszony w Górze Puławskiej 29 X 1942 żył lat 68 w kapł. 45
 18. ks. Franciszek Rosłaniec , doktor teologii., licencjat nauk biblijnych., profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego kanonik honorowy, Kapłan Katedry. Sandomierskiej, więzień KL Dachau, zginął w komorze gazowej 20 XI 1942 w okolicach  Linzu (*Austria) żył lat 53, w kapłaństwie. 28
 19. Antoni Tworek, doktor prawa kanonicznego  kanonik Honorowy  kapituły. Katedry Sandomierskiej , zmarł w KL Auschwitz 24 XII 1942, żył lat 45, w kapłaństwie. 22
 20. ks. Czesław Krzyszkowski, magister nauk ekonomicznych., zmarł w obozie KL Neuengamme k. Hamburga 3 V 1945, żył lat 47, w kapłaństwie 25
 21. ks. Edward Ptaszyński, doktor filozofii, proboszcz parafii Ruski Bród, zginął jako partyzant 22 X 1942 na terenie powiatu opoczyńskiego, żył lat 55, w kapłaństwie 32
 22. ks. Piotr Walczak zaginął w okolicach miasta Łucka na Wołyniu ,w 1943, żył lat 62, w kapłaństwie 28
 23. alumn Tadeusz Guziak, był więźniem obozu koncentracyjnego KL Neuengamme k. Hamburga, zginął 3 V 1945, żył lat 25

REQUIESCANT IN PACE!

Listę sporządził ks. Dr. Franciszek Jop, biskup ordynariusz diecezji opolskiej i zamieścił w Kronice Diecezji Sandomierskiej – DS rocznik 1948-1949. Są tam dłuższe wspomnienia poświęcone zamordowanym kapłanom.

 

PS.
Lista powyższa nie uwzględnia wszystkich ofiar niemieckiego terroru. Brak między innymi Braci zakonnych.

PS II
W aktualnie wydawanych numerach Kroniki Diecezji Sandomierskiej, redagowanej przez zespół pod kierownictwem ks. profesora Józefa Krasińskiego ukazują się biogramy księży DS.

Sandomierz lipiec 2014 r.