O powstaniu SCP

O powstaniu SCP

 

Sandomierskie Centrum Pamięci powstało dzięki inicjatywie grupy mieszkańców zainspirowanych odsłonięciem tablicy poświęconej ofiarom terroru niemieckiego w okresie okupacji 1939-1945. Tablica ta została odsłonięta 24 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu przy ulicy Żeromskiego. Na tablicy tej umieszczono nazwiska i imiona 93 mężczyzn i młodych chłopców. Statystyka wieku byłych uczniów gimnazjum męskiego w Sandomierzu jest przerażająca. Jak okrutni byli niemcy, którzy wymordowali 14 chłopców w wieku od 17-20 lat, 23 chłopców w wieku 21-22 lata i 17 młodzieńców w wieku 23-25 lat. Jak zbrodnicza była ideologia niemców doby III Rzeszy, którzy wobec podbitych narodów stosowali tak straszliwy terror.

Chcemy aby społeczeństwo Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej miało świadomość tego co się działo w okresie okupacji w naszym mieście. Z przykrością należy stwierdzić, że do tej pory nie ma opracowania naukowego, ani popularno-naukowego, które przedstawiałoby całokształt spraw związanych z martyrologią Sandomierzan.

Chcemy działać w kierunku :

– Badań zbrodni na ludności Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji

– Dokumentować i chronić miejsca pamięci w Sandomierzu i powiecie

– Ustanowić strażników pamięci narodowej

Pragniemy współpracować z innymi podmiotami zajmującymi się Pamięcią Narodową takimi jak : AK, Harcerstwo, Związek Strzelecki, Organizacjami Młodzieży Katolickiej, Towarzystwem Naukowym Sandomierskim towarzystwem historycznym i Instytutem Pamięci narodowej – Delegatura w Kielcach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką o zgłaszanie akcesu do naszego stowarzyszenia – SCP.