Obóz zagłady KL Auschwitz

Główna droga wiodąca od bramy z napisem Arbeit macht frei

Ogrodzenie obozu – druty kolczaste pod prądem

Ściana straceń gdzie rozstrzeliwano więźniów

 

Symboliczny znicz