Fotografie Ofiar

ks. Antoni Rewera, zamordowany w KL Dachau
nagrobek „Pielaszowiaka” – Władysława Szczepańskiego
Karol Andrzejewski (1880-1942) Dyrektor Spółdzielni „Bratnia Pomoc” w Sandomierzu, działacz gospodarczy Zamordowany w KL Auschwitz 13.04.1942 r.